Diagnostika Alzheimerovy choroby

Diagnostika Alzheimerovy choroby není nic snadného, a i když existují již sofistikované metody, jak jí určit za příčinu demence, jediným stoprocentním způsobem potvrzení je odběr vzorku tkáně mozku při pitvě. Podle kritérií stanovených National Institute of Neurological and Communicative Disorders -Alzheimer’s Disease and Related Dementias Assotciation lze s vysokou pravděpodobností k diagnóze dojít vylučovací metodou, kdy jsou nesporné známky demence a žádné testy či symptomy neukazují na jinou příčinu.


Pojme-li rodina podezření, že se u nemocného vyskytují příznaky ukazující na Alzheimerovu chorobu, měli by jejich první kroky vést k praktickému lékaři. Ten na základě základních vyšetření určí, zda se jedná opravdu o příznaky demence. Podstatnou složkou je důkladný rozbor krve a moči, jenž můžou eliminovat jiné možné příčiny onemocnění. Při rozboru se vylučuje možná anémie z nedostatku vitamínu B12, syfilis, poruchy metabolismu a srovnávají se hladiny těžkých kovů (olovo, rtuť). Vykazuje-li pacient známky demence je předán do rukou odborného lékaře. Pojme-li rodina podezření, že se u nemocného vyskytují příznaky ukazující na Alzheimerovu chorobu, měli by jejich první kroky vést k praktickému lékaři. Ten na základě základních vyšetření určí, zda se jedná opravdu o příznaky demence. Podstatnou složkou je důkladný rozbor krve a moči, jenž můžou eliminovat jiné možné příčiny onemocnění. Při rozboru se vylučuje možná anémie z nedostatku vitamínu B12, syfilis, poruchy metabolismu a srovnávají se hladiny těžkých kovů (olovo, rtuť). Vykazuje-li pacient známky demence je předán do rukou odborného lékaře.


Psychiatr či neurolog pomocí série testů diagnózu potvrdí a na základě jejich výsledků určí i její stádium. Tyto testy slouží i jako vodítko při určování progresu onemocnění. Nejhojněji je využívám Mini-Mental State Examination (MMSE), jenž se skládá z otázek a úkolů zaměřených na kognitivní funkce pacienta. Jednotlivé úkoly se zaměřují na určení schopnosti orientace, pozornosti, počítání, paměti a řeči. Jednotlivé kroky jsou ohodnoceny a výsledné skóre dává představu o vážnosti stavu. Test je po určitých časových obdobích opakován. V počátcích mohou mít pacienti výsledek v mezích normy a proto svoji roli hrají i další testy. S oblibou je používán i Clock Drawing Test (CDT), který spočívá v nakreslení hodin. Mezi další testy může patřit např. Alzheimer’s Disease Assessment Scale a mnoho dalších, jejich cílem je potvrdit přítomnost demence.


Nedílnou součástí diagnostiky je pohovor s osobami, jenž jsou s pacientem ve styku. Při něm je potřeba dopodrobna probrat okolnosti za jakých si změn v chování všimly. Proto je dobré vědět co nejvíce o životním stylu nemocného a jeho případné změně. Ukazujícím faktorem na Alzheimerovu chorobu je postupná neschopnost soběstačnosti a proto bude i toto téma na programu dne, kdy je podstatné i rozdělení na lepší a horší dny. Ke konečné diagnóze se využívá zobrazovacích metod, tedy počítačové tomografie či magnetické rezonance. Ty povětšinou odhalí atrofii, čili zmenšení mozkové kůry. Na základě výsledků jednotlivých testu se dá přibližně s 90% přesností určit viník symptomu demence v Alzheimerově chorobě a začít se zmírňováním jejích následků.