Léčba Alzheimerovy choroby

Samotná Alzheimerova choroba je stále neléčitelnou chorobou, u níž cca po 7 až 10 letech po plném propuknutí nastává smrt. Pomocí farmaceutické a přidružené léčby jde však při včasné diagnostice poměrně efektivně prodloužit období soběstačnosti a zmírňovat veškeré příznaky. Pacient si tedy mnohem déle dokáže zachovat aktivní přístup, což je úleva nejen pro něho, ale i pro celou rodinu.


Základem léčby jsou farmaceutika pro podporu kognitivních poruch, neboli kognitiva. Tyto inhibitory acetylcholinesterázy zajišťují v mozku dostatečné množství acetylcholinu, jenž zastává úlohu nositele nervových vzruchů. Právě proto je podstatná včasná diagnóza. Čím dříve se kognitiva nasadí, tím efektivněji mohou jejich hladinu ovlivnit. Především se používají k léčbě lehké až střední fáze demence. U těžkých stádií se využívá efektu blokace aminokyselin memantinu.


Krom samotných kognitivních funkcí je u pacientů ovlivněna celá řada dalších psychických potíží. Proto je nutné nasadit i další medikamenty na zmírnění deprese (antidepresiva), na snížení agresivity a neklidu (neuroleptika), na tlumení úzkostí ( anxiolytika) a při poruše spánku hypnotika.


V počátečních fázích Alzheimerovy choroby mohou mít pozitivní vliv i některé potravinové doplňky. Často se s ohledem na prováděné studie mluví o antioxidantech, zvláště vitamínu E a C, zeleném čaji a ginko bilobě. K nim by se měl ještě přidat alespoň B komplex a beta karoten. Všechny tyto látky mají prokazatelný vliv na přenos nervových vzruchů a jejich užívání u zdravých jedinců má vliv na případném oddálení nastupující nemoci.


Krom medikamentů je důležitou součástí léčby péče o nemocného. Ta je psychicky i fyzicky namáhavá hlavně pro pečující, kdy se musí po celý den věnovat nemocnému. Jelikož zapomínají je potřeba dohlížet na správné užívání léku a starat se o jejich životní styl. Je nutné v maximální možné míře stimulovat mozek hraním her, poslechem hudby či jednoduchými činnostmi. Důležité je i zabezpečit okolí, tedy reorganizovat nábytek stylem, aby do něho zbytečně nenaráželi a v případě pádu, aby nedošlo ke zranění. Jeli nemocný dezorientovaný, je vhodné mít vše popsané štítky. Dále je nutné dohlížet na dostatečný přísun potravy a tekutin.