Rizikové faktory pro propuknutí nemoci

Důvody propuknutí samotné nemoci jsou současné vědě zatím stále neznámé, i když se poměrně dost spekuluje o spojitosti s chromozomem 21. Tuto hypotézu potvrzuje Downův syndrom, jenž se projevuje mutací tohoto chromozomu a kolem čtyřicátého věku života se u takto postižených již objevuje Alzheimerova choroba. Zatímco samotný spouštěč je nám utajen, tak rizikové faktory, které hrají svoji roli při propuknutí, se dají vyjmenovat.


Hodně podstatným faktorem je věk, neboť před šedesátkou se Alzheimerova choroba vyskytuje jen vzácně, zatímco po osmdesátce se již její výskyt pohybuje nad dvaceti procenty. Pokud se nemoc projeví před šedesátým rokem, má jí nejčastěji na svědomí genetický předpoklad. Výskyt u příbuzného zvyšuje pravděpodobnost propuknutí choroby cca 3 až 4 x. Z největší pravděpodobností svoji roli hrají i hormony, což by vysvětlovalo, proč jsou o něco častěji postiženy ženy. Významnou roli sehrává i dosažené vzdělání, nebo spíše aktivita mozku při jeho dosahování. Funkce mozku se tak jako všechny ostatní svaly dá trénováním ovlivnit a lidé, jenž strávili ve vzdělávacím procesu více let, mají mnohem nižší pravděpodobnost, že se u nich Alzheimerova choroba projeví.


Ohroženější skupinu tvoří i lidé, u nichž se v anamnéze vyskytují poranění hlavy, při niž se dostavila ztráta paměti delší než patnáct minut. Obzvláště se to týká kontaktních sportů jako je box, kde jsou údery do hlavy na denním pořádku. V této sortě lidí se s touto chorobou můžeme setkat již ve středním věku. Svůj vliv má i zvýšená konzumace alkoholických nápojů a kouření. Podobnosti se dají nalézt v celé škále přidružených zdravotních komplikací. Lidé trpící depresemi mají mnohem vyšší předpoklady pro propuknutí demence. To samé se dá říci i o snížené imunitě, autoimunitních onemocněních, metabolickým či hormonálním poruchám. Náchylnost k Alzheimerově chorobě zvyšuje i nedostatek živin, jenž jsou potřebné pro rozvoj mozku.


Ač se tyto rizikové faktory vyskytují u mnoha miliónu lidí, neznamená to automaticky, že se ve stáří dočkají propuknutí nemoci. Dané faktory pouze a jejich kombinace pouze připravují půdu pro doposud neznámí spouštěč v podobě nějakého virového onemocnění či vlivu životního prostředí.